DANH MỤC VẮC XIN HIỆN CÓ

BẢNG CẬP NHẬT DANH MỤC VẮC XIN
(Cập nhật ngày 10 tháng 08 năm 2018)

LOẠI VẮC XIN STT TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT TÌNH TRẠNG
Vắc xin phòng Lao 1 BCG Việt Nam
Vắc xin phòng Viêm gan B 2 ENGERIX B 10mcg Bỉ
3 ENGERIX B 20mcg Bỉ  Hết
4 EUVAX B 10mcg Hàn Quốc Hết
5 Heberbiovac 20mcg Cu Ba
6 HEPAVAX 10mcg Hàn Quốc Hết
Vắc xin phòng 6 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do HIB 7 INFANRIX HEXA Bỉ
8 HEXAXIM Pháp
Vắc xin phòng 5 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt và các bệnh do HIB 9 PENTAXIM Pháp Hết
Vắc xin phòng sởi 10 MVVac Việt Nam
Vắc xin phòng 3 bệnh: Sởi, quai bị, rubella 11 MMR II Mỹ
Vắc xin phòng viêm gan A 12 AVAXIM 80U Pháp
13 AVAXIM 160U Pháp Hết
14 HAVAX 0.5ML Việt Nam
Vắc xin phòng viêm gan A+B 15 TWINRIX Bỉ  Hết
Vắc xin phòng thủy đậu 16 VARIVAX Mỹ
17 VARILRIX Bỉ Hết
18 VARICELLA Hàn Quốc
Vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu A+C 19 MENINGO A+C Pháp Hết
Vắc xin phòng viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do H. Influenzae không định tuýp. 20 SYNFLORIX Bỉ
Vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu B+C 21 VA-MENGOC BC Cu Ba
Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B 22 JEVAX Việt Nam
Vắc xin phòng tiêu chảy do Rota virus 23 ROTARIX Bỉ
24 ROTATEQ Mỹ
Vắc xin phòng cúm
25 VAXIGRIP 0.25ml Pháp
26 VAXIGRIP 0.5ml Pháp
27 INFLUVAC 0.5ml Hà Lan Hết
Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung 28 CEVARIX Bỉ
29 GARDASIL Mỹ
Vắc xin phòng thương hàn 30 TYPHIM VI Pháp
Vắc xin phòng uốn ván 31 TETAVAX Pháp Hết
32 VAT Việt Nam
Vắc xin phòng dại 33 VERORAB Pháp
34 ABHAYRAB Ấn Độ Hết
Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván 35 ADACEL Pháp
Vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt 36 TETRAXIM Pháp