DANH MỤC GÓI VẮC XIN (GÓI 0-12 THÁNG VÀ GÓI 0-24 THÁNG)
Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Pháp 3  4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4  4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella(*) MMR-II Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 16 25
Giá gói (VNĐ) 12.577.000 17.840.000
(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Pháp 3  4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4  4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella(*) MMR-II Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 17 26
Giá gói (VNĐ) 12.801.000 18.075.000
(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

Gói vắc xin Infanrix – Rotarix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix Bỉ 3  4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4  4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 16 25
Giá gói (VNĐ) 12.226.000 17.334.000
(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

Gói vắc xin Infanrix -Rotateq

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
(Gói 1) (Gói 2)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix Bỉ 3  4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4  4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Pháp 2 3
5 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella(*) MMR-II Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Thủy đậu(**) Varivax Mỹ 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Jevax Việt Nam 3
10 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
11 Thương hàn Typhim Vi Pháp 1
Tổng số (liều) 17 26
Giá gói (VNĐ) 12.450.000 17.579.000
(*) Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại vào lúc 12-15 tháng.
(**) Tiêm hai mũi cách nhau 3 tháng

 Danh mục gói vắc xin cho trẻ 12-24 tháng

 

Gói vắc xin Infanrix

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix hexa Bỉ 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) Synflorix Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 1
4 Thủy đậu Varivax Mỹ 1
5 Viêm não Nhật bản Jevax Việt nam 3
6 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
7 Thương hàn Typhim VI Pháp 1
Tổng số (liều) 10
Giá gói (VNĐ) 5,448,000

(*) Nếu trẻ đã tiêm đủ phác đồ 4 mũi thì giảm trừ mũi này trong gói

Gói vắc xin Hexaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Pháp 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) Synflorix Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 1
4 Thủy đậu Varivax Mỹ 1
5 Viêm não Nhật bản Jevax Việt nam 3
6 Viêm gan A Avaxim 80U Pháp 2
7 Thương hàn Typhim VI Pháp 1
Tổng số (liều) 10
Giá gói (VNĐ) 5,568,000

(*) Nếu trẻ đã tiêm đủ phác đồ 4 mũi thì giảm trừ mũi này trong gói

Gói vắc xin Pentaxim

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Pháp 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) Synflorix Bỉ 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 1
4 Thủy đậu Varivax Mỹ 1
5 Viêm não Nhật bản Jevax Việt nam 3
6 Viêm gan A+ B Twinrix Bỉ 2
7 Thương hàn Typhim VI Pháp 1
Tổng số (liều) 10
Giá gói (VNĐ) 5,496,000

(*) Nếu trẻ đã tiêm đủ phác đồ 4 mũi thì giảm trừ mũi này trong gói

DANH MỤC GÓI VẮC XIN PENTAXIM 

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Nước sản xuất Gói 0-12 tháng
(Gói 1A) (Gói 1B)
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix Bỉ 2
2 Tiêu chảy do rota virus Rotateq Mỹ 3
3 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Pháp  3 3
4 Viêm gan B Engerix B 0,5ml Bỉ  3 3
5 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix Bỉ 4 4
6 Cúm Vaxigrip 0,25ml Pháp 2 2
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Cu Ba 2 2
8 Sởi Mvvac Việt Nam 1 1
9 Sởi- Quai bị – Rubella (*) MMR-II Mỹ 1 1
10 Thủy đậu Varivax Mỹ 1 1
Tổng số (liều) 19 20
Giá gói (VNĐ) 12.438.000 12.660.000

(*): Có thể tiêm từ lúc 9 tháng để phòng sớm bệnh sởi và tiêm nhắc lại lúc 12- 15 tháng.

  • Chúng tôi lựa chọn những vắc xin nhập khẩu từ nước ngoài của các hãng sản xuất uy tín, nổi tiếng Thế giớivà số ít các vắc xin được sản xuất tại Việt Nam đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toànToàn bộ vắc xin trong hệ thống phòng tiêm được bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

  • Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra.

  • Trường hợp có sự biến động lớn về giá nhập mua trên thị trường, giá gói vắc xin có thể thay đổi.